moblog uk

Ffônlônluniau Nwdledig

by nwdls

user profile | dashboard | nwdls maps

Lluniau ffôn lôn o ddydd i ddydd gan Nwdls. Fel bara beunyddiol ond llai o waith cnoi.

Photos from Nwdls' mobile every now and again. A daily slice of laiff.

Sdwff Eraill Nwdls / Nwdls' Other Stuff:
Blog Rwdls Nwdls
Y Rhegiadur (Welsh profanisaurus)
Pictiwrs.com (Welsh language film blog)

Proffeil Technorati

Stats y wefan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Recent visitors

Friends

More...

rss rss feed

Ffrij Crisps - Bessamer Rd

(viewed 635 times)
Dyma lle gafon ni frecwast cyn mynd i hela am fargeinion yn y carbwt sel Bessamer Road.

Gesh i 3 DVD a dau fid am 8 bunt:

Dau ffilm sherlock Holmes efo Basil Rathbone, Rabid gan David Cronenberg, Tears Of The Black Tiger - ffilm Thai, a ffilm arswyd o'r enw Pin wnaeth fy ffrind awgrymu.
14th Aug 2004, 15:58   comments (0)

Lawr y lein - Down the line

(viewed 824 times)

13th Aug 2004, 18:37   comments (2)

Y Cam brint YNA...

(viewed 1109 times)
Dyma'r llawn ddyfyniad o bapur misol Plaid Cymru - "Y Ddraig Goch". rhifyn y Sdeddfod :

"Meinir Jones, Nefyn

Yr unig addewid wnes i - gwneud fy ngorau

Mis Hydref y dechreuodd pethau. Dyna pryd y cytunais sefyll am sedd yn enw'r Blaid. Wedyn daeth cyfnod o ddifaru, ac eto ddim chwaith. Does 'na ddim ond un ffordd o orchfygu ofn, sef ei wneud o, ac felly ymlaen a ni.

Wrth ymgyrchu o ddrws i ddrws, y goc gynta oedd yn anodd. Wedi hynny roedd hi'n mynd yn haws o hyd...Roeddwn i'n falch o allu bod yn hollol onest mai yno yn chwilio am bleidlais oeddwn i. Yr unig addewid wnes i oedd gwneud fy ngorau drsos bobl Nefyn."

Debyg mai nid dim ond y ddraig sy'n goch rwan, ond ambell i wyneb. Parha i wneud dy orau dros Blaid Cymru Meinir, dwi'n siwr fydd dynion Nefyn yn hapus iawn!
13th Aug 2004, 18:31   comments (0)

Zooom nain!

(viewed 909 times)

12th Aug 2004, 00:02   comments (2)

Haid Hoelion/Nail Swarm

(viewed 700 times)
Pabell Celf a Chrefft yr Eisteddfod
7th Aug 2004, 09:28   comments (0)

Neuadd y ddinas

(viewed 678 times)

31st Jul 2004, 21:21   comments (0)

Win Logs+Branches!

(viewed 490 times)

31st Jul 2004, 16:59   comments (0)

Stencils, Caerdydd

(viewed 525 times)

31st Jul 2004, 16:55   comments (0)