claws

by Claws of Doom

user profile | dashboard | imagewall | Claws of Doom maps

O diar.

Creative Commons License

Trwyddedir y gwaith yma o dan drwydded Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons License
.

Search this moblog

Recent visitors

Friends

mat jiva neel munkt0n nwdls

More...

rss rss feed

Prifysgol Aberystwyth University

(viewed 1292 times)
Unwaith eto, mae'r brifysgol yn llwyddo lle mae cymaint wedi methu o'r blaen.

Once again, the University succeeds where so many have failed before.

1st Apr 2004, 18:55   comments (0)

Erm...

(viewed 1112 times)
Ddim yn siwr os oes angen dweud unrhywbeth. Nagoes... Does dim.

Not sure if I need to say anything anything. No... I Don't.
1st Apr 2004, 18:55   comments (0)

Traeth / Beach

(viewed 944 times)
Aberystwyth heddi'. Trueni 'mod i methu 'i werthfawrogi fe ar ?l sesiwn
neithiwr...

Aberystwyth today. A pity I couldn't appreciate it after last night's
session...

28th Mar 2004, 20:35   comments (1)

T?n Gwyllt / Fireworks

(viewed 978 times)
Newydd ganfod hwn ar y ff?n o fis Tachwedd... Rhan o'r sioe y tu allan i'r Glengower ar y prom yn Aberystwyth yw'r clip fideo.

Just found this on the phone from November... The video clip is part of the show outside the Glengower on the promenade in Aberystwyth.

28th Mar 2004, 20:21   comments (1)

Penglais

(viewed 805 times)
17:17

Ma' Aberystwyth yn gallu bod yn hudolus wethie'.

Aberystwyth can be magical sometimes.
25th Mar 2004, 17:52   comments (1)

Sinsir. Ginger

(viewed 1231 times)
Diawl barus yw Iwan.

Iwan is a greedy git.
25th Mar 2004, 00:46   comments (1)

Penparcau

(viewed 957 times)
Ar y ffordd i Benparcau i godi Iwan. Ma' hwn jyst cyn cyrraedd y bryn serth
o gylchdro Safeway.

On the way to pick up Iwan. This is just before getting to the steep hill
from the Safeway Roundabout.

25th Mar 2004, 00:40   comments (0)

Lleuad. Moon. 19:19

(viewed 1151 times)
Yr olygfa o du allan y ty heno. Lleuad gyda seren yn agos ati.

The view from outside the house tonight. The moon with a star close to it.
25th Mar 2004, 00:40   comments (2)